Stadgar

Stadgar för Barhälls Egnahemsförening

Föreningens ändamål är att bevaka stadsdelens och de enskilda fastighetsägarnas intressen hos myndigheter samt verka för god ordning, säkerhet, god trivsel och gemenskap inom stadsdelen m.m.
Stadgar för Barhälls egnahemsförening, reviderade 2014 och antagna efter årsmötesbeslut 2014 och 2015