Kvartersombud grannsamverkan

Barhällskarta områdesindelning

Områdesansvarig
Alf Allard
Ripgatan 11
013-145268, 0709-77 12 30
allard@barhall.com


Kvartersombud

Omr. Namn Adress Telefon

1

Björn Lindell Tjädergatan 76 137723
070 648 54 03

2

Sten Andersson Järpgatan 33 141128

3

Alf Allard Ripgatan 11 145268
0709 77 12 30

4

Helén Anzén Ripgatan 8 103440

5

Hans Johansson Trastgatan 15 140007
070 7353553

6

Håkan Karlsson Fasangatan 8 133407
070 5311 945

7

Bengt Torberntsson Sparvgatan 13 101124