Historia

Händelser under 75 år

Här finns senaste version av historiebeskrivningen i ord och bild i pdf-format. Barhäll historik t o m 2018

(Se också skolarbete från 1985 av Anna Karlsson och Susanne Johnsson)

Vid möte den 21 februari 1943 beslöts att bilda Egnahemsförening i Barhäll som vid tidpunkten benämndes Fredrikshalls småvillaområde.

År 1943 var en av de viktigaste uppgifterna att göra gemensamma inköp av diverse utrustning, bl.a. var det mycket stort arbete med att få fram vettiga och täta pannor för de nybyggda husen.

År 1943 får området beviljat av Kungliga Postverket att postutdelning kommer att ske i området.

År 1943 får föreningen avslag från Kristidsstyrelsen om att vi skulle få konstgödsel.

År 1958 får föreningen svar från Linköpings stads Byggnadskontor om att det skall iordningställas en busshållplats/ändstation för linje 1.

År 1967 finns det noteringar om att föreningen ev. skulle kunna få ansluta medlemmar till planerad fjärrvärmekulvert. Av handlingarna framgår det inte vad som gjorde att det inte blev något av. Frågan har aktualiserats på årsmöte 1993.

År 1968 finns det en rapport om att redan då skulle den s.k. mittgången kunna få köpas från kommunen, som Ni alla vet blev det under 80-talet klart med denna affär, mycket tack vare Erik Johnsson.

År 1969 skall sophämtningen förändras till att bli med papperssäckar, vilket också genomförs. Vi vet att detta system sedan blev förändrat 1992 i och med att vi fick plasttunnor med hjul. Någon kan säga att cirkeln är sluten då det började med runda plåtkärl och idag plastkärl.

Under 70-talet var det en massiv uppslutning till det beryktade tunnelbygget i Rydskogen. Tack vare detta massiva motstånd lades detta projekt ned, vilket vi alla idag skall vara väldigt glada för.

År 1985 startade kampanjen ”Operation Samverkan” och ”Stoppa Villatjuven” som ett Linköpingsprojekt. Barhäll startade upp Grannsamverkan året efter och är därmed ett av de äldsta i Sverige. Vi har under åren därefter fått bevis för att denna kampanj har varit framgångsrik. Vi har synts i tidningar och tidskrifter och det kommer troligen också ett reportage i TV om vårt område. historik

År 2000 Fjärrvärmenätet i Linköping byggs ut och Barhällsborna kan få sina hus uppvärmda av fjärrvärme istället för den tills nu så dominerande oljan som börjat bli dyr .

År 2001 blir Barhällsborna bland de absolut första villaägarna i Sverige att kopplas in i stadsnätet via fiber. Vi får tillgång till bredband och kabel-TV. Barhall.com lanseras för första gången.

År 2005 Barhall.com byggs om av Åke Bengtsson.

År 2016-2017 Fibernätet uppgraderas till Gigabitstandard och de hushåll som vid millennieskiftet inte gått med fick äntligen en ny chans att ansluta sig till stadsnätet.

År 2017 Barhall.com flyttas till ny webbplattform och moderniseras av Fredrik Andersson.