Grannsamverkan

Grannsamverkan i Barhäll

1985 startade ”Grannar i samverkan mot inbrott och skador” i Linköping, ett samarbete mellan Östgöta Brandstodsbolag, Polisen, Räddningstjänsten och Linköpings Villaägareförening.

Barhälls egnahemsförening gick med året efter och är ett av de äldsta grannsamverkanområdena i Sverige. De flesta av de 181 hushållen är med. Tack vare grannsamverkan har vi i Barhäll färre inbrott än genomsnittet i Östergötland.

Från början var grannsamverkan enbart inriktad på bevakning mot inbrott men har successivt övergått till att omfatta även brand och vattenskador.

Grannsamverkan innebär att vi hjälps åt att hålla uppsikt i vårt område och meddela polisen om man ser något misstänkt, akut 112, tips 11414. Vi tar också kontakt med våra grannar och meddelar dem när vi är bortresta. Det finns dekaler att sätta på ytterdörr och/eller brevlåda för att visa att du deltar i grannsamverkan.

Barhäll är indelat i sju bevakningsområden med har var sitt kvatersombud. Kvartersombudet är ansvarigt att göra en lista för bevakningsrundorna ( iakttagelserundor). Genom att se ( kolla fönster och dörrar som syns från gatan), lyssna ( samtala med Barhällsbor ) och synas ( genom att synas finns det en chans att det håller borta objudna besök ). Om man inte kan gå den veckan man är tilldelad, frågar man någon av de närmasta grannarna om byte av vecka. Det handlar inte om en massa jobb för dem som går utan snarare om att bry sig lite extra om sina grannar. Regelbundet bör man gå igenom checklistan ”inbrott, brand och vatten”, med hela familjen.

Vidare till sidan kvartersombud.