Okategoriserade

Årsmötet 2018

Måndagen den 9 april var det årsmöte i Barhälls Egnahemsförening.
Uppslutningen var inte jättestor men ett tjugotal personer var samlade och fick efter sedvanliga mötesförhandlingar äta sig mätta på en buffé av olika smörgåstårtor från konditori Lanemo.

Fredrik Andersson omvaldes till ordförande.
Styrelsen har kompletterats med Linda Linné (suppleant) och är nu fulltalig.

Rösta på Linköpingsförslaget om säkrare trafik vid Barhäll

Sedan styrelsen träffade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre  (S) förra året för att lämna över namninsamlingen har det blivit allt svårare att driva frågan vidare på det spåret.

Barhällsföreningens trafiksäkerhetsgrupp med tidigare ordförande Lars-Erik Borg i spetsen har därför valt att lämna in  ”Linköpingsförslaget” för att på nytt påkalla uppmärksamhet kring våra två stora trafikproblem.

Det handlar om den farliga utfarten vid pizzerian samt att vi önskar en tunnel under Industrigatan för framförallt en säkrare skolväg.

Om minst 100 personer under 60 dagar röstar på ett förslag har kommunen förbundit sig att behandla förslaget i ansvarig nämnd eller förvaltning.
Vi uppmanar alla som bor i Barhäll och alla andra som också vill ha en säkrare gång- och cykelväg mellan Skäggetorp och Linköpings city att rösta på förslaget.

Sista dag att rösta är 2017-11-25, men gör det redan nu!

Länk till vårt Linköpingsförslag

ordf. Fredrik Andersson

Nya hemsidan i luften

Nu är nya hemsidan i luften.

Vi har valt att behålla utseendet så att man känner igen sig från gamla hemsidan men byggt om den från grunden med ny teknik i WordPress.

Förutom ett lite modernare formspråk så är den bättre anpassad för att kunna visas på olika plattformar och storlekar av skärm. Den har även fått en bloggfunktion som gör det enklare för föreningen att lägga upp nyheter.

 

Årsmötet 2017

Torsdagen den 30 mars hölls årsmöte i Barhälls Egnahemsförening.
Ett tjugotal medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga mötesformalia bjöd föreningen på smörgåstårta.