Okategoriserade

Rösta på Linköpingsförslaget om säkrare trafik vid Barhäll

Sedan styrelsen träffade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre  (S) förra året för att lämna över namninsamlingen har det blivit allt svårare att driva frågan vidare på det spåret.

Barhällsföreningens trafiksäkerhetsgrupp med tidigare ordförande Lars-Erik Borg i spetsen har därför valt att lämna in  ”Linköpingsförslaget” för att på nytt påkalla uppmärksamhet kring våra två stora trafikproblem.

Det handlar om den farliga utfarten vid pizzerian samt att vi önskar en tunnel under Industrigatan för framförallt en säkrare skolväg.

Om minst 100 personer under 60 dagar röstar på ett förslag har kommunen förbundit sig att behandla förslaget i ansvarig nämnd eller förvaltning.
Vi uppmanar alla som bor i Barhäll och alla andra som också vill ha en säkrare gång- och cykelväg mellan Skäggetorp och Linköpings city att rösta på förslaget.

Sista dag att rösta är 2017-11-25, men gör det redan nu!

Länk till vårt Linköpingsförslag

ordf. Fredrik Andersson

Nya hemsidan i luften

Nu är nya hemsidan i luften.

Vi har valt att behålla utseendet så att man känner igen sig från gamla hemsidan men byggt om den från grunden med ny teknik i WordPress.

Förutom ett lite modernare formspråk så är den bättre anpassad för att kunna visas på olika plattformar och storlekar av skärm. Den har även fått en bloggfunktion som gör det enklare för föreningen att lägga upp nyheter.

 

Årsmötet 2017

Torsdagen den 30 mars hölls årsmöte i Barhälls Egnahemsförening.
Ett tjugotal medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga mötesformalia bjöd föreningen på smörgåstårta.

Föreningen lämnar över namninsamlingen till kommunen.

I september träffade vi samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre och kunde lämna över namnlistorna vi samlat in i Barhäll för säkrare utfart och skolväg.

Kommunen kunde givetvis inte lova något konkret på stående fot men vi har i alla fall startat en diskussion och kommer att få träffa Elias och tjänstemän igen för att diskutera ämnet.

Corren var på plats och gjorde ett bra reportage. Länk till corren

Barhälls Egnahemsförening lämnar över namninsamlingen
Barhälls Egnahemsförening lämnar över namninsamlingen.