Årets sista Barhällsnytt ute

Nytt nummer av Barhällsnytt ute.
Där kan man bl.a läsa om kommunens planerade ombyggnad av Grenadjärgatan till förmån för gång- och cykel-trafik.

BarhällsNytt5-2017