Rösta på Linköpingsförslaget om säkrare trafik vid Barhäll

Sedan styrelsen träffade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre  (S) förra året för att lämna över namninsamlingen har det blivit allt svårare att driva frågan vidare på det spåret.

Barhällsföreningens trafiksäkerhetsgrupp med tidigare ordförande Lars-Erik Borg i spetsen har därför valt att lämna in  ”Linköpingsförslaget” för att på nytt påkalla uppmärksamhet kring våra två stora trafikproblem.

Det handlar om den farliga utfarten vid pizzerian samt att vi önskar en tunnel under Industrigatan för framförallt en säkrare skolväg.

Om minst 100 personer under 60 dagar röstar på ett förslag har kommunen förbundit sig att behandla förslaget i ansvarig nämnd eller förvaltning.
Vi uppmanar alla som bor i Barhäll och alla andra som också vill ha en säkrare gång- och cykelväg mellan Skäggetorp och Linköpings city att rösta på förslaget.

Sista dag att rösta är 2017-11-25, men gör det redan nu!

Länk till vårt Linköpingsförslag

ordf. Fredrik Andersson