Årsmötet 2017

Torsdagen den 30 mars hölls årsmöte i Barhälls Egnahemsförening.
Ett tjugotal medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga mötesformalia bjöd föreningen på smörgåstårta.