Barhälls Egnahemsförening

Egnahemsföreningen är en förening med motto att bevaka och främja beoendefrågor och vara sammanhållande språkrör i gemensamma frågor. Föreningen bildades år 1943 och har en aktiv roll i området idag. I området finns 181 fastigheter varav flertalet hushåll är medlemmar. Alla boende i Barhäll är välkomna i föreningen. Årligen anordnas en sommarfest med dans kring midsommarstången till levande musik, lekar för barnen och ett knytkalas på kvällen.